Hakkımızda

UZAT ELİNİ KÜLTÜR EĞİTİM DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ​

Anayasamızın öngördüğü ekonomik esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun bir şekilde Türkiye’nin demokratik ve planlı bir düzen içerisinde kalkınıp ileri medeniyetler düzeyine ulaşmasını hedefleyen ve bu hedeflere ulaşmak için seferber olan gönüllü bir sivil toplum kuruluşudur. Bu amaçlara ulaşmak için sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunup eğitim alanında öğrencileri desteklemek için burs verir ve projeler düzenler. Derneğimiz kuruluşundan itibaren devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerine burs desteği sağlamaktadır. Dernek olarak seminer, panel, yurt içi ve yurt dışı gezileri, kermes, yemek vs. gibi etkinlikler düzenliyoruz. Derneğimiz sosyal alandaki faaliyetlerini hem yurt içinde hem de yurt dışında gerçekleştirmektedir. Derneğimiz Nisan 2006 yılında kurulmuştur. Derneğimizin merkezi Ankara’dadır ve başka bir şubesi yoktur, 3 adet temsilciliği vardır.

Misyonumuz

Uzat Elini Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği olarak, Atatürk ilkelerine bağlı, gelişmeyi geliştirmeyi destekleyen, toplumda var olan eksiklikleri Anayasa ilkelerine uygun bir şekilde çözüme kavuşturan ideal insan olmak ve bu konuda çalışmaları desteklemeyi bir görev edinmek.

Vizyonumuz

Vizyonumuz, misyonumuzda yer olan ideal insan olgusunu oluşturarak Türkiye vatandaşlarını gelişmiş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracak bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

Değerlerimiz

Atatürk İlke ve İnkılaplarına Bağlılık Demokratik ve Laik
Dürüstlük ve Güvenilirlik
Dayanışma ve Yardımlaşma